Over mijn werk


Mijn werk gaat over tijd, vergankelijkheid en herinnering. De beelden zijn opgebouwd uit flarden van verhalen uit mijn jeugd die mijn vader mij vertelde. Hij is ze inmiddels vergeten en ook bij mij zijn ze door de tijd aan het vervagen.

 

Ik citeer de verhalen niet letterlijk maar gebruik associaties en indrukken, geplaatst in een halve herinnering, verknipt en over elkaar geschoven, als een legpuzzel met verkeerde stukjes. De vertellingen gingen over avonturen, rampspoed en geluk, goed en kwaad, de oorsprong van het bestaan. De herinnering is aangetast, de verhalen zijn verwrongen, ongrijpbaar als een droom.

 

Verleden, heden en toekomst komen bij elkaar. Schifting van tijd en plaats. Het begin en het einde in één beeld. Als het geheugen faalt en alles door elkaar gaat lopen, wordt de wereld onbegrijpelijk en abstract. Een onwerkelijke realiteit. Een reis in de vergetelheid.

 


myra de vries schillderij landschap painting kunst